Name: พี่ มศว พาน้องสอบ
Category: Education
About: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Description: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Facebook ที่ช่วยเหลือ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการสอบตรงเป็นนิสิตใหม่ มศว รวมถึงแนะแนวและมีข่าวการศึกษาที่เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดตามผ่านทาง Twitter ได้ที่ @SeniorSWU **ผู้จัดทำและดูแลแฟนเพจและทวิตเตอร์นี้เป็นเพียงนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Likes: 223,575
On Facebook
Recommend: สอบ ก.พ.ง่ายๆ by GatMond 18,669  นี้แหละแผนกช่างยนต์ 155  โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม (ป่าลานประสิทธิ์วิทยา) 81