Name: พี่ มศว พาน้องสอบ
Category: Education
About: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Description: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Facebook ที่ช่วยเหลือ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการสอบตรงเป็นนิสิตใหม่ มศว รวมถึงแนะแนวและมีข่าวการศึกษาที่เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดตามผ่านทาง Twitter ได้ที่ @SeniorSWU **ผู้จัดทำและดูแลแฟนเพจและทวิตเตอร์นี้เป็นเพียงนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Likes: 223,575
On Facebook
Recommend: ธรรมะฟังสบายเข้าใจง่ายสไตล์วัยรุ่น 1,138  เรียนจีน ให้ได้จีน 88,079  สภานักเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง'58 535