Name: พี่ มศว พาน้องสอบ
Category: Education
About: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Description: พี่ มศว พาน้องสอบ ก้าวแรกสู่รั้วเทา-แดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Facebook ที่ช่วยเหลือ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการสอบตรงเป็นนิสิตใหม่ มศว รวมถึงแนะแนวและมีข่าวการศึกษาที่เหมาะสำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถติดตามผ่านทาง Twitter ได้ที่ @SeniorSWU **ผู้จัดทำและดูแลแฟนเพจและทวิตเตอร์นี้เป็นเพียงนิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Likes: 223,575
On Facebook
Recommend: Trick Physics สุดยอดเคล็ดลับ "ขั้นเทพ" 1,532  มูลนิธิ ร็อฟฮาน 13,984  สถาบันสอนรับเหมาสร้างบ้าน100ล้าน 91