Name: ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
Category: Education
About: ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติ
Description: เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ เราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในภาษาอังกฤษ เราเป็นแค่ครอบครัวคนไทยเล็กๆครอบครัวหนึ่ง ที่ไปเรียนและทำมาหากินโดยใช้ภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียมากว่า 15 ปี เราแค่อยากจะเป็นตัวอย่างให้คนไทยเห็นว่าคนไทยธรรมดาอย่างเราสองคนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบไทยมาตลอด แล้วเพิ่งมาพูดภาษาอังกฤษได้ตอนโตยังสามารถเอาตัวรอดและแย่งฝรั่งทำงานดีๆที่เมืองนอกได้ เรามีความตั้งใจที่จะนำประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ ทั้งในด้านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและด้านวัฒนธรรมและความคิดของคนออสเตรเลียมาแบ่งปันให้กับคนไทย เราอยากกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยในวัยเรียนและวัยทำงานสามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ เราต้องการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ต้องเก่งมากหรือรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมดก็สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งมันจะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นได้ เรามีแผนการที่จะทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเล็กเป็นเด็กสองภาษาที่สร้างได้เองจากที่บ้านโดยพ่อและแม่
Likes: 477,011
On Facebook
Recommend: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ท่าโพ 469  สำนักเรียนวัดยานนาวา 2,477  สบู่น้ำนมวัวแท้ 100% ราคา59บาท จุด จ.สุรินทร์ 71