Name: ยิปซี คีรติ
Category: Public Figure
About: Official Fanpage "ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์" For work: 085-199-4804 คุณพ่อ Instagram : gypsykeerati
Description: official fanpage : ยิปซี คีรติ ติดตามการอัพเดตข้อมูลข่าวสารของยิปซีได้ที่เพจนี้นะคะ :) For work: 085-199-4804 คุณพ่อ Instagram : gypsykeerati
Likes: 4,353,708
On Facebook
Recommend: คำเมือง ล้านนา (ภาษาเหนือวันนี้) 6,815  Pureruedee Pongprasert 1,014  Make-up by Maetissa GV 261