Name: ยิปซี คีรติ
Category: Public Figure
About: Official Fanpage "ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์" For work: 085-199-4804 คุณพ่อ Instagram : gypsykeerati
Description: official fanpage : ยิปซี คีรติ ติดตามการอัพเดตข้อมูลข่าวสารของยิปซีได้ที่เพจนี้นะคะ :) For work: 085-199-4804 คุณพ่อ Instagram : gypsykeerati
Likes: 4,353,708
On Facebook
Recommend: เช่า-บูชา สมบัติที่พ่อให้ - หลวงพ่อฤษีลิงดำ วัดท่าซุง 1,550  เครื่องสำอางราคาปลีก-ส่ง ฟ้าใส คอสเมติกส์ 631  เสื้อผ้าฮอต วัยรุ่นฮิต 48