Name: ยิปซี คีรติ
Category: Public Figure
About: Official Fanpage "ยิปซี คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์" For work: 085-199-4804 คุณพ่อ Instagram : gypsykeerati
Description: official fanpage : ยิปซี คีรติ ติดตามการอัพเดตข้อมูลข่าวสารของยิปซีได้ที่เพจนี้นะคะ :) For work: 085-199-4804 คุณพ่อ Instagram : gypsykeerati
Likes: 4,353,708
On Facebook
Recommend: เผือกร้อนดารา 1,671  ชุดผ้าปูที่นอนราคาถูก 3,840  มันเป็นเรื่องของ "ใจ" 6,464