Name: ยูพลัส U+ ศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศ
Category: Education
About: อุ่นใจ...หายห่วง เรียนต่อต่างประเทศกับยูพลัส กรุงเทพ: 02 7342563
Description: ศูนย์บริการเรียนต่างประเทศครบวงจร เราช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาหาเรา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา วางแผนการเรียน ดูแลเรื่องเอกสารการเรียนต่อต่างประเทศ สมัครเรียน ติดต่อขอวีซ่า รวมทั้งหากนักเรียนมีปัญหาระหว่างการเรียน เรายังคอยเป็นที่ปรึกษา คอยรับฟังปัญหา และดูแลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย
Likes: 336,953
On Facebook
Recommend: วิชาการ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1,464  ชมรมรักษ์ไทย มจร ส่วนกลาง 55  Kasintorn IEP P.3/1 44