Name: ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
Category: Education
About: การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา (Education is life and life is education)
Description: ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา บน facebook มีไว้เพื่อเปฺ็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผ่าน http://admission.pi.in.th/ ซึ่งผู้สนใจสามารถเขียนข้อความติดต่อกันผ่านหน้าเว็ปนี้ได้ ทางผู้ดูแลจะได้รู้ความเคลื่อนไหว และคอยตอบข้อข้องใจให้ด้วยอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเขียนข้อความ ฝากข้อความได้ --------------------------------------- โปรดแจ้งเตือน --------------------------------------- กรณีที่ท่านพบเห็นการโพสท์หรือ tag ข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ที่เป็นการหมิ่นสถาบัน ส่อไปในทางยุยงให้เกิดความแตกแยกของชนในชาติ เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจจากผู้หนึ่งผู้ใดผ่านทาง facebook นี้ โปรดแจ้งให้ทางระบบทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง ทางผู้ดูแลจะได้ block การเข้าถึงข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ดังกล่าว รวมถึงเจ้าของผู้โพสท์ หรือผู้ tag นั้นๆ ด้วย
Likes: 84,255
Phone: 0868846221
On Facebook
Recommend: โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 2,621  โรงเรียนบ้านโพนแพง - สพป.อบ.2 136  Math Genius สาขาถนนสุรนารายณ์ 1,162