Name: ริมน้ำหมูกระทะ
Category: Restaurant
About: หมูกระทะ+ซีฟู้ดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแค่219(ฟรีเครื่องดื่ม+ไม่จำกัดเวลา)
Description: หมูกระทะ+ซีฟู้ดติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแค่219(ฟรีเครื่องดื่มไม่อั้น+ไม่จำกัดเวลา)และโซนทะเลเผา(ย่างเอง)รวมเบียร์2ช.มแค่299
Likes: 78,402
Phone: 0873423424
On Facebook
Recommend: ขนมจีนน้ำยาแม่โบว์ จังหวัดศรีสะเกษ 202  PP FARM ฟาร์มทะเล 3,749  ChamaChama Phayathai 224