Name: รู้ไว้ไม่โง่
Category: Community
About: เพจรวบรวมสาระเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
Description: สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่เพจ "รู้ไว้ไม่โง่" ซึ่งเพจนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแฟนเพจรวบรวมสาระเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
Likes: 391,162
On Facebook
Recommend: Village Mission 2,926  ต้นโพธิ์ 32,324  Haworthia "ฮาโวเทีย" 96