Name: ร้านปูยักษ์
Category: Restaurant
About: เมนูปูยักษ์ เสนอ ปูยักษ์คิงแครบ ขนาดใหญ่นึ่งร้อนๆแบบ ไทยสไตล์ พร้อมน้ําจิ้มซีฟู้ด รสแซ่บ
Likes: 55,559
Phone: 0632329097
On Facebook
Recommend: ไอติมตาหนวด 38  ล้านนา เมี่ยงปลาเผาและอาหารเหนือ 729  เรื่องเล่า..กับข้าวยามเย็น 2,181