Name: สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น จนอ่านออก เขียนได้ ใช้เป็น
Category: Education
About: Teacher Tammy
Description: รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน อ่าน A B C ฝึกออกเสียงผสมคำโดยใช้เทคนิคแบบไทยๆ เรียนคำชนิดต่างๆ ในภาษาอังกฤษและการนำคำเหล่านี้ไปใช้อย่างถูกต้อง เช่น คำนาม คำกริยา คำคุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์ บุพบท คำเชื่อม ฝึกการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษจากระดับง่ายๆ ไปจนแบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น แล้วพบกันนะค่ะ วิธีการสมัครสอบถามได้ที่ englishcoursepayslip@gmail.com หรือโทร 02-9325218 คุณเต๋า อย่าโทรช่วงพักกลางวัน หลัง 5 โมงเย็นไม่มีคนรับสาย วันเสาร์ทำงานถึงเที่ยง หยุดวันอาทิตย์ ขอบคุณค่ะ
Likes: 867,072
On Facebook
Recommend: งาน PR โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 4,609  แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน นสต.อก. 2,615  Thayaiwittaya School 458