Name: สายตรงกฎหมาย
Category: Professional Service
About: โทร 09-5756-3521 LINE : DIRECTLAW หรือค้นจากเบอร์ 09-5756-3521 พบทนายช่วยนัดล่วงหน้าครับ
Description: สำนักงาน สายตรงกฎหมาย เห็นว่า คนไม่ค่อยรู้กฎหมายกัน หลายคนไม่ได้รับความยุติธรรม หรือโดนกลั่นแกล้ง เราเลยสร้างเพจขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีมีค่าใช้จ่ายจะแจ้งให้ทราบ) . บางครั้งคนที่มาปรึกษาน่าสงสารมาก พอเราช่วยเค้าได้บ้าง เราก็ดีใจนะ โอกาสที่จะได้ทำความดีแบบนี้มีไม่เยอะ จริงๆ เราไม่ได้คาดหวังอะไร แต่ถ้าเพจนี้เป็นประโยชน์ เราก็ดีใจที่มีส่วนทำความดีให้ชาติบ้านเมือง และมีส่วนช่วยให้เกิดความยุติธรรมในสังคม.... . ผู้ดูแลเพจ ทนายความรัชพล ศิริสาคร สำนักงาน สายตรงกฎหมาย - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกาศนียบัตร กฎหมายภาษีอากร สภาทนายความ
Likes: 338,167
Phone: 0957563521
On Facebook
Recommend: ซุ่นฮวด หีบศพ 468  ZB ซักอบรีด&ซักแห้ง 322  Weddingathome 3,324