Name: สื่อ สร้างสรรค์ ใบงานปฐมวัย
Category: Education
About: สื่อ ใบงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ ปฐมวัย
Description: แจกภาพสื่อสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของระดับชั้นปฐมวัย ทุกภาพในเพจสามารถแชร์ได้ และนำไปใช้ในการศึกษาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะ ... งดนำภาพในเพจไปขายหรือนำไปใช้ทางการค้านะคะ
Likes: 142,407
On Facebook
Recommend: โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 572  เสรีชน 404  บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 52 3,714