Name: องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
Category: Education
About: องค์การนิสิตเป็นหน่วยกิจกรรมกลางในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตชาวเทา-ทองทุกคน
Description: ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเเละสร้างสสรค์กิจกรรมของนิสิต
Likes: 66,414
On Facebook
Recommend: กศน.ตำบลท่าดินดำ 197  เรียน ปวช ปวส ป.ตรี ป.โท 1 ปีจบ - เรียนวันอาทิตย์ 6,733  สภาเด็กและเยาวชน อำเภอธาตุพนม 213