Name: เพจความรู้สึก
Category: Just For Fun
About: รับลงโฆษณา Inbox ข อ อ นุ ญ า ติ ทุ ก ท วิต ไม่ใช่คำคม ไม่ใช่กลอน เเต่มันคือความรู้สึก
Likes: 1,619,880
On Facebook
Recommend: บางความรุ้สึก ตะวัน 81  ไอ่หนุ่ม ผ้าบาง 56  คนรักปลากัด พิษณุโลก 389