Name: แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
Category: Community
About: มีข่าวดี มีเหตุด่วน จะดี จะร้าย ช่วยกันแจ้งมาโลดเด้อ พี่น้องชาวร้อยเอ็ด
Description: เกาะติดทุกเรื่อง ข่าวสารและประเด็นที่น่าสนใจ ร่วมกันสร้างสรรค์เมืองร้อยเอ็ดของเราให้น่าอยู่ กับพวกเราที่นี่ แจ้งข่าวชาวร้อยเอ็ด
Likes: 490,940
On Facebook
Recommend: Atheist Surfers Thailand 194  เสื้อผ้า มือสอง ราคาถูก 38  ชมรมล้านนา พระจอมเกล้าธนบุรี 591