Name: แบงค์ กิตติพงษ์
Category: Public Figure
About: เพราะคำว่า "ให้" สำคัญกว่าคำว่า "ได้" ผมสัญญาว่าผมจะเป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์
Likes: 557,447
On Facebook
Recommend: ซันนี่อมิตี้สายดก 508  นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 186  เสื้อผ้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ความสวยความงาม 893