Name: ประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนและหลัง พ.ศ ๒๔๗๕
Category: Personal Blog
About: สำหรับผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภาพเก่าเล่าสยาม
Description: ผู้จัดทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ในอดีต สำหรับเพื่อนที่สนใจ ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ในแขนงต่างๆ ที่สำคัญๆ และ จักคงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่ชาติไทย ชั่วกัลปวสาน ผู้จัดทำ หวังว่า จะนำเสนอข้อมูลดีๆ กรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อเป็นความรู้ สืบไป .... กฏกติกาและเงื่อนไขการใช้แฟนเพจร่วมกัน 1 ห้ามโพสหรือลงข้อความกล่าวพาดพิงวิพากษ์วิจารณ์ ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เสื่อมเสีย 2 ห้ามโพสหรือลงข้อความที่ส่อเสียดไม่เหมาะสม หยาบคายหรือว่ากล่าวให้ร้ายดูถูก ตำหนิติเตียนแก่สมาชิกผู้อื่นหรือแอดมินเพจ ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่ 3 ห้ามลงข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน หรือข้อความที่จะทำให้สมาชิกผู้อื่นไม่สบายใจ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ 4 ห้ามลงข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท อันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น 5 ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย 6 ห้ามโพสหรือลงข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา 7 ห้ามโพสหรือลงข้อความเพื่อขายสินค้าและบริการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงส่งเสริมการขาย 8 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบโพสและความคิดเห็นที่ผิดกฏกติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 9 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า 10 ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 หากมีการกระทำผิดเกิดขึ้นแอดมินจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ทีมงานแอดมินเพจขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการใช้เพจร่วมกันอย่างราบรื่น
Likes: 251,258
On Facebook
Recommend: แพรววา อามาโนะ อิจิโกะ 4,242  ต้นไม้ทั่วไป พันธ์ไม้ กล้วยไม้ 2,135  สุพรชย เพชรกระจาย 4,467