Name: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
Category: Buddhist Temple
About: พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
Description: เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารสถานีวิทยุเสียงเพื่อประชาชน เครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ, การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
Likes: 4,897
On Facebook
Recommend: วัดป่านานาชาติ วารินชำราบ 502  วัดบ้านม่วง 794  บ้านทรงไทย ศาลพระภูมิงานไม้สักแท้ งานไม้ทุกชนิด รับสร้างบ้านน็อคดาว์น 661