Name: สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
Category: Government Website
About: ยินดีต้อนรับสู่เพจอัพเดทข่าว/กิจกรรมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร http://www.mukdahan.doae.net
Description: เนื่องจากโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) ที่มี .doae.go.th คือโดเมนของกรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถโพสในเฟสบุ๊คได้ จึงได้ใช้ลิ้งเว็บบล็อกข่าวของสำนักงานแทน http://www.mukdahan.doae.net แทนครับ สำหรับการสอบถามข้อมูลทางการเกษตรของจังหวัดสามารถสอบถามได้ที่อีเมล mukdahan_doae@hotmail.com และ mukdahan@doae.go.th ทางสำนักงานจะสะดวกตอบคำถามได้รวดเร็วที่สุดครับ
Likes: 689
On Facebook
Recommend: เรารักราชวงค์จักรี 13,396  อบต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย 308  สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร 689