Name: คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง
Category: Physical Therapist
About: คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง รักษาอาการปวดคอ บ่า หลัง ชา ปัญหาหมอนรอง ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท
Description: คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง รักษาปวดคอ ปวดบ่า ปวดหลัง ปวดไหล่ และปวดเข่า อาการเกี่ยวกับระบบข้อต่อ กล้ามเนื้อและประสาท ชาตามแนวแขน ขา ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้น เป็นต้น สาเหตุของอาการดังกล่าวมักเกิดจากการที่มีท่าทางที่ไม่เหมาะสมขณะทำงาน หรือเกิดจากการใช้งานที่มากหรือนานเกินไป การรักษาเป็นวิธีที่นิยมเพราะช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ยา(ลดการทำงานของตับ/กระเพาะฯ) * เดินทางได้หลายวิธี เดินเพียง 40 เมตรจากซอยศาลาแดง โดยสาร MRT สถานีสีลม หรือ โดยสาร BTS สถานีศาลาแดง ** มีที่จอดรถยนต์พร้อมอำนวยความสะดวก เพื่อความสะอาดและท่านสามารถกลับไปทำงาน เรียนหรือทำกิจวัตรได้ตามปกติ เพราะเรามีชุดใหม่ให้เปลี่ยนระหว่างเข้ารับการรักษา
Likes: 655
On Facebook
Recommend: คลินิกกายภาพบำบัดศาลาแดง 655  บุญนรานวดเพื่อสุขภาพ Boonnara Massage 161  สมุนไพรไทย 111