Name: กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.
Category: Government Official
About: มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีพื้นที่คลอบคลุมทั่วทุกเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Likes: 6,999
On Facebook
Recommend: นายอำเภอปฏิวัติ 2,727  วีระชัย สมอหมอบ fanpage 834  พลตำรวจตรี อำพล บัวรับพร 3,804