Name: กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.
Category: Government Official
About: มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีพื้นที่คลอบคลุมทั่วทุกเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Likes: 6,999
On Facebook
Recommend: กำลังใจสู่ทหารใต้ 9,513  นายอำเภอปฏิวัติ 2,727  อภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ - Apiradi Tantraporn, Minister of Commerce 11,363