Name: กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.
Category: Government Official
About: มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยมีพื้นที่คลอบคลุมทั่วทุกเขตของจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Likes: 6,999
On Facebook
Recommend: ศชต. ตำรวจชายแดนใต้ 24,475  ปลัดอำเภอ รุ่น224 284  นักเรียนปลัดอำเภอรุ่น220 - รุ่นนี้แซ่บแคปให้ด้วย 899