Name: วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา
Category: Buddhist Temple
About: วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา
Description: แฟนเพจนี้สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดสุทธาวาส วิปัสสนา และประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล รวมไปถึงการเปิดจองวัตถุมงคลของหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย
Likes: 2,130
Phone: 0932495196
On Facebook
Recommend: รับทำบายศรี & เปิดบูชาเศียร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 223  วัดป่าบ้านราชดำริ-ภูหินขาว พระอาจารย์อาทิตย์ ธัมมรโต 603  วัดโคกหิรัญ บางบาล 652