Name: วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา
Category: Buddhist Temple
About: วัตถุมงคลหลวงพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อยุธยา
Description: แฟนเพจนี้สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญต่างๆของวัดสุทธาวาส วิปัสสนา และประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล รวมไปถึงการเปิดจองวัตถุมงคลของหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย
Likes: 2,130
Phone: 0932495196
On Facebook
Recommend: ของชำร่วย#ของรับไหว้ 61  Dhammakaya Int'l Meditation Center 1,681  รับทำบายศรี & เปิดบูชาเศียร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 223