Name: โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ เชียงใหม่
Category: Pawn Shop
About: โรงรับจำนำทันสมัย “รายแรกในประเทศไทย” และ "มีสาขามากที่สุดในประเทศ"
Description: โรงรับจำนำอีซี่ มันนี่ (Easy Money) บริการรับจำนำ และจำหน่ายสินค้าหลุดจำนำ เปิดบริการมากว่า 10 ปีตั้งแต่ปี 2548 โดยเป็นโรงรับจำนำเอกชนที่มีรูปแบบทันสมัย “รายแรกในประเทศไทย” และ "มีสาขามากที่สุดในประเทศ" ยกระดับโรงรับจำนำในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานและการบริการเทียบเท่าสถาบันการเงินชั้นนำ โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ มุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ให้บริการแก่ประชาชนชาวไทยใน 29 สาขา และมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โทรศัพท์ : 053-271-141 www.easymoney.co.th
Likes: 7,067
On Facebook
Recommend: โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ นครสวรรค์ 3,169  โรงรับจำนำแคชเอ็กซ์เพรส ติวานนท์ 484  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 356