Name: พระเครื่องหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท
Category: Buddhist Temple
About: ออมปั้นสน รับประกันพระเเท้ พระสวย ด้วยใจ และศรัทธาครับ
Likes: 4,964
Phone: 0810365642
On Facebook
Recommend: วัดบัวขวัญพระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี 6,517  บารมีหลวงปู่หลิว พญาเต่าเรือน 211  หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน 557