Name: สวนสตรอเบอรี่ภูนารี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
Category: Fruit & Vegetable Store
Description: สวนสตรอเบอรี่ภูนารี เปิดให้บริการชมสวนและเก็บสตรอเบอรี่ จำหน่ายสตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Likes: 25,626
On Facebook
Recommend: สวนเมล่อนญี่ปุ่นบางพระ 5,607  หลงลับแล อุตรดิตถ์ 771  ขายเสาวรส อะโวคาโด 1,683