Name: ภาษาอังกฤษสะกิดติ่ง
Category: Personal Blog
About: เพื่อสุขภาพทางภาษาอังกฤษของคนไทย สดใสต้อนรับ AEC
Description: สะกิดความรู้สารพัน ปั่นรวมกันให้สนุก จัดทำขึ้นเพื่อสุขภาพทางภาษาของคนไทย เป็นความสุขส่วนตัวที่อยากแชร์ความรู้เล็กน้อยเพื่อคนไทย ขอให้มีความสุข สุขภาพทางภาษาแข็งแรงกันทุกคนครับ for work contact : 0894870152
Likes: 228,971
On Facebook
Recommend: ชาติชาย ล่ำสูง 726  ล.ลูกพระโค วัวซิ่ง 3,247  เที่ยวไทยไปกับเป็ด 484