Name: ศาลพันท้ายนรสิงห์
Category: Buddhist Temple
About: ศาลพันท้ายนรสิงห์
Description: อุทยานประวัติศาสตร์ศาลพันท้ายนรสิงห์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ คือ หลักประหาร ซึ่งเนื้อไม้พิสูจน์แล้วว่ามีอายุกว่า 313 ปี จึงสันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว คือจุดที่เรือพระที่นั่งเอกชัยได้ชนกิ่งไม้หัก และพระเจ้าเสือได้สั่งประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์บริเวณใกล้ๆ นั่นเอง
Likes: 6,974
On Facebook
Recommend: วัดพระธาตุดอยฮาง 198  ศิษย์เก่า สม. ก.ร. 632  วัดเวฬุวนาราม-ไผ่เขียว ดอนเมือง 1,129