Name: ศาลพันท้ายนรสิงห์
Category: Buddhist Temple
About: ศาลพันท้ายนรสิงห์
Description: อุทยานประวัติศาสตร์ศาลพันท้ายนรสิงห์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ คือ หลักประหาร ซึ่งเนื้อไม้พิสูจน์แล้วว่ามีอายุกว่า 313 ปี จึงสันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว คือจุดที่เรือพระที่นั่งเอกชัยได้ชนกิ่งไม้หัก และพระเจ้าเสือได้สั่งประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์บริเวณใกล้ๆ นั่นเอง
Likes: 6,974
On Facebook
Recommend: วัดบัวผัน 603  วัดป่าเมืองแก้ว - ครแก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เพจ ๑ 200  วัดเชียงยืน สันโค้งคันธารมณ์ อ.เมืองเชียงราย 203