Name: วัดกู่ม่านมงคลชัย
Category: Buddhist Temple
About: วัดกู่ม่านมงคลชัย ถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่
Description: พระครูปลัดวีระ อคฺคจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดกู่ม่านมงคลชัย
Likes: 2,076
Phone: 0863415750
On Facebook
Recommend: โรงปั้นพระใหญ่ เคาะขึ้นรูปแผ่นโลหะ ทองแดง เงิน ทอง อลูมิเนียม ฯลฯ 397  เช่าบูชาหลวงพ่อพระใส สมทบทุนสร้างเมรุเผาศพ 188  วัดดงชมภูเลิศมงคล อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 316