Name: สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต อ.แม่อาย เชียงใหม่
Category: Society & Culture Website
Description: Web Page สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต นี้ สร้างขึ้นโดยผู้มีจิตศรัทราต่อพระพุทธศาสนา และหลวงพ่อเฉลิมโชค ฉฺนทชาโต เพียงเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประวัติ, ภาพ, เรื่องราว, กิจกรรม ของ สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต อ.แม่อาย เชียงใหม่ และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเฉลิมโชค ฉฺนทชาโตเท่านั้น มิได้มีเจตนาลบหลู่หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียใดๆ ต่อพระพุทธศาสนา ญาติธรรมผู้ศรัทรา และผู้มิได้มีศรัทรา ควรใช้วิจารณญาณและปัญญา ก่อนจะแสดงความคิดเห็น หรือ post รูปภาพ ข้อความใดๆ
Likes: 4,494
On Facebook
Recommend: เรียงร้อยเรื่องเก่า เล่าตำนาน. 9,593  การเมืองเพื่อผู้ใช้แรงงานแห่งประเทศไทย 125  บูรณะ คลาสสิค สระบุรี 7,333