Name: เจ้านายฝ่ายเหนือ เชียงแสน
Category: Monarch
About: เจ้าแสนภู – ผู้รักสันติ
Likes: 302
On Facebook
Recommend: ทรงพระเจริญ 93,268  เรื่องน่ารู้ในราชสำนักสยาม 13,940  อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี 690