Name: วัดถ้ำพรุตะเคียน จ.ชุมพร
Category: Buddhist Temple
Likes: 7,633
Phone: 0854445159
On Facebook
Recommend: วัดสาวชะโงกสำนักวิปัสสนากรรมฐาน 1,623  วัดเศวตฉัตร วรวิหาร 763  อารามเป่าชิ่ง 泰國承佛別院,曼谷寶慶堂。ไท่กว๋อเฉิงฝอเปี๋ยเอวี้ยน ม่านกู่เป่าชิ่งถัง 326