Name: คำคมโดนๆคนทำงาน
Category: Government Official
About: คมคมคนทำงาน เพราะเราก็คนเหมือนกัน
Likes: 11,090
On Facebook
Recommend: พลตำรวจตรี อำพล บัวรับพร 3,804  FC ตัวเล็กหรือน้องออม 63  เจ้าจุ้น 1,067