Name: ชมรมพุทธศาสตร์ มข. วิทยาเขตหนองคาย
Category: Community
About: เพจนี้จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์ มข.หนองคาย
Description: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ดังเช่น การตักบาตร ปล่อยปลา สังฆทาน suppervisor และค่ายพัฒนาศักยภาพ
Likes: 206
On Facebook
Recommend: ต้นไม้ในกระถางเล็ก 6,618  บ้านสวนชวนชม แสงปัญญา 57  ศูนย์รวมตลาดให้เช่าพื้นที่ Kingdom 988