Name: ชมรมพุทธศาสตร์ มข. วิทยาเขตหนองคาย
Category: Community
About: เพจนี้จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์ มข.หนองคาย
Description: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ดังเช่น การตักบาตร ปล่อยปลา สังฆทาน suppervisor และค่ายพัฒนาศักยภาพ
Likes: 206
On Facebook
Recommend: แฉ อีแก่ มหาภัย วันเพ็ญ สวีเดน คนหมิ่นเจ้า 1,878  ธรรมะง่ายนิดเดียว 522  Plutonians 14,117