Name: ชมรมพุทธศาสตร์ มข. วิทยาเขตหนองคาย
Category: Community
About: เพจนี้จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์ มข.หนองคาย
Description: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม ดังเช่น การตักบาตร ปล่อยปลา สังฆทาน suppervisor และค่ายพัฒนาศักยภาพ
Likes: 206
On Facebook
Recommend: ช่วยคนดี ก่อนที่เค้าจะหมดแรง 8,176  Patong City เพจนี้สำหรับเรา 205  กลุ่มรถบรรทุกพว่ง 419