Name: ร้านพู่กันจีน 毛筆佛具店
Category: Shopping & Retail
About: จำหน่าย :: องค์เทพเจ้าจีน ชุดทรงเจ้า ธง แส้ และของไหว้เจ้าทุกชนิด
Description: ร้านพู่กันจีน ตั้งอยู่ 12/23 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 จำหน่าย :: กิมซิ้นองค์เทพเจ้าจีน ชุดทรงเจ้า ชาย-หญิง เด็ก ฮวดโซ๊ะ แส้ ธงอาญาสิทธิ์ ฉึ่งกุง ไฉ่ไบ๊ ธูป เทียน กำยาน และของใช้ในศาลเจ้า รับสั่งทำ :: ชุดทรงเจ้าทุกแบบ อาวุธม้าทรง อุปกรณ์ทรงเจ้า รับสั่งแกะกิมซิ้นจากประเทศจีน อิ่ง(ตราประทับ)
Likes: 5,051
Phone: 0891725445
On Facebook
Recommend: ร้านพรไพศาลค้าวัสดุ โรงไฟฟ้าบางปะกง 166  Npoon Shop 1,161  Hinoko shop 88,148