Name: วัดป่าภูก้อน
Category: Buddhist Temple
Description: วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย
Likes: 19,451
Phone: 0818669752
On Facebook
Recommend: วัดตลาดใต้ 277  วัดควนชะลิก-Wat Khuan Chalik อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 585  วัดดงชมภูเลิศมงคล อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 316