Name: วัดราชพฤกษ์ - หลวงพ่อสองพี่น้อง
Category: Buddhist Temple
About: สำนักงานเจ้าคณะตำบลบ้านหลุม
Likes: 158
On Facebook
Recommend: วัดป่าบ้านราชดำริ-ภูหินขาว พระอาจารย์อาทิตย์ ธัมมรโต 603  วัดหนองขอน พระพุทธพิทักษ์ราชไพรี 1,533  พระเนื้อผงยอดนิยม 436