Name: ตั้งชื่อลูก รับตั้งชื่อมงคล
Category: Buddhist Temple
About: ตั้งชื่อลูก รับตั้งชื่อมงคล
Description: รับตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อใหม่ ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ ตั้งชื่อบริษัท ห้างร้าน สถานที่ค้าขาย เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ด้วยวิชา "แต่งรูป เติมนาม สัตตมหาทักษา" ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อเก่าแก่มาแต่โบราณแต่คงความทันสมัยในยุคปัจจุบัน
Likes: 1,675
On Facebook
Recommend: วัดสายตา ประกอบแว่น 287  ช่างโยโนนใหญ่ อะไหล่แต่งซิ่ง 198  ตาพระ & อุนาโลม นิลแท้ และเครื่องประดับ จังหวัดกาญจนบุรี 1,957