Name: วัดอุดมมงคล - หลวงพ่ออุตตมะ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Category: Buddhist Temple
About: วัดอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) กราบไหว้ขอพรได้ทุกวัน 30/6 หมู่ 4 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Description: ประวัติความเป็นมาของ "วัดอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ)" วัดอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) เดิมเป็นสำนักสงฆ์แห่งสุดท้ายที่หลวงพ่ออุตตมะท่านได้สร้างขึ้นมาพร้อมกับญาติโยมผู้ใจบุญและมีจิตรสัทธาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถวาย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ บนเนื้อที่ ๒๖ ไร่เศษ มีพระอุโบสถและกุฎิสงฆ์ ๒ หลัง หลังจากนั้นท่านก็ได้มรณะภาพไปในปีถัดไป ต่อมาได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสให้สานต่องาน คอยควบคุมดูแล และบริหารกิจการสงฆ์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันประจำวัดอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) "พระครูวิจิตรสรคุณ" ได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มเติมอีก ๘ ไร่ จากเดิม ๒๖ ไร่ รวมทั้งสิ้น ๓๔ ไร่ เพื่อสร้างรูปเหมือนหลวงพ่ออุตตมะองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร สร้างจากปูนทั้งองค์พร้อมฐานตั้งขนาดใหญ่ไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้เมื่อคราวอดีตให้ญาติโยมรุ่นต่อๅไปได้กราบไหว้สักการะบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างบุญกุศล และทำแต่ความดีต่อไป ในระยะเวลาไม่นานหลวงพ่อเจ้าอาวาส "พระครูวิจิตรสรคุณ" ได้สานต่องานมากมายสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ญาติโยมที่มาทำบุญกราบไหว้ขอพรมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป ประวัติความเป็นมาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยกมาอธิบายพอเป็นสังเขปให้ได้เข้าใจความเป็นมาของวัดอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) ทางวัดอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) เปิดให้ญาติโยมเข้ามากราบไหว้ขอพร สร้างบุญ สร้างกุศล เยี่ยมชมถ่ายภาพบริเวณวัด ปฏิมากรรมต่างๆที่มีมากมาย บรรยากาศบ้านทุ่งเดินทางมาได้สะดวกสบาย มีสถานที่จอดยานพาหนะกว้างขวาง มาเยี่มชมกันได้ทุกวัน โดยเฉพาะทุกวันเสาร์และและอาทิตย์ทางวัดมีการจัดเลี้ยงราดหน้าอร่อยๆ "ฟรี" จากโรงทานของทางวัด เพื่อเป็นการตอบแทนญาติโยมที่มาไหว้พระทำบุญ และเป็นการต่อยอดบุญกุศลให้เจริญงอกงามต่อไป ส่วนกิจกรรมอื่นๆ แต่ละปีก็จะมีงานประจำปี งานทอดผ้าป่าสามัคคี งานทอดกฐินสามัคคี งานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ ติดตามข่าวสารและข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆภายในวัดได้จาก Facebook ของทางวัดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม มือถือโทร.087-070-5147 "พระครูวิจิตรสรคุณ" (เจ้าอาวาส) www.facebook.com/luangphoruttama www.facebook.com/watudommongkol1 1. บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ ชื่อบัญชี วัดอุดมมงคล เลขที่บัญชี 229-0-14145-3 2. บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2 ชื่อบัญชี วัดอุดมมงคล โดย พระครูวิจิตรสรคุณ เลขที่บัญชี 775-6-00018-8 3. บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพานิช ชื่อบัญชี พระสิทธิพงษ์ ธีรธมโม เลขที่บัญชี 269-0-01883-7
Likes: 3,242
Phone: 0870705147
On Facebook
Recommend: ประกวด ธิดาบุญมหาชาติ วัดไชยมงคล 2560 224  วัดขวัญสะอาด 714  ค้ำคูณสังฆภัณฑ์ 152