Name: หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์
Category: Non-Governmental Organization (NGO)
About: สมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน "เต็กก่า" จีโหงวเกาะ
Description: รายงาน : ทีมข่าว : * หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์ ประชาสัมพันธ์ หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์ ทุกชีวิตมีค่า เราปรารถนา ให้ปลอดภัยแจ้งเหตุ - ขอความช่วยเหลือ ใน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ติดต่อ หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์ โทรศัพท์.090-3386203 , 1669 , 191 , 911 FACKBOOK : หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์ Line : e24qal **หมายเหตุ: การนำเสนอภาพ คลิปวีดีโอ อุบัติเหตุ อาชญากรรม ณ ที่แห่งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลงานของอาสาสมัคร กู้ชีพ -กู้ภัย กลุ่มจิตอาสา หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์ เท่านั้น โดยไม่มีเจตนา หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือทุกกรณีที่ปรากฎในภาพข่าวนั้นๆและไม่มีผลเกี่ยวข้องใดกับทางคดีความทั้งสิ้น หากผิดพลาดประการใดในการนำเสนอไม่ว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งใด หน่วยกู้ภัย ''เมตตาธรรม" กาฬสินธุ์ จุด อ.กุฉินารายณ์ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ กรณีผู้บาดเจ็บ และ ผู้เสียชีวิต เราขอแสดงความเสียใจ ด้วยครับ ( ท่านใดนำลง Facebook โปรดระวัง ) : การฟ้องร้อง ขอบคุณอาสาสมัครกู้ภัยทุกๆท่าน ที่ร่วมภารกิจ
Likes: 11,755
Phone: 0903386203
On Facebook
Recommend: เรียงอักษร กลอนสุภาพ 511  อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู Pz Prakan Zone 2 21,156  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 2,049