Name: บ้านชิดกรุง กุ้งเผา
Category: Restaurant
About: ครัวไทยริมน้ำเจ้าพระยา
Likes: 69,983
Phone: 0818267193
On Facebook
Recommend: ขนมควันทะลัก - ตรงข้ามกรีนเวย์ 64  เฮ้งชุนเส็ง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่า 1,171  ชิวชิวหมูกระทะ บุรีรัมย์ 453