Name: หลวงพ่อพรหม ถาวโร - วัดช่องแค ตำบล พรหมนิมิต อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์
Category: Buddhist Temple
About: เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวัตถุมงคล ของ หลวงพ่อพรหม ถาวโร (วัดช่องแค) ในทางที่ถูกต้อง
Likes: 1,824
Phone: 0817783599
On Facebook
Recommend: วัดบัวผัน 603  วัดเชียงยืน สันโค้งคันธารมณ์ อ.เมืองเชียงราย 203  นาคา เลี่ยมพระพลาสติคกันน้ำ 44