Name: สำนักพิมพ์ คำต่อคำ
Category: Publisher
About: คำต่อคำ ต่อเติมความหมายในใจคนอ่าน
Description: เมื่อนำ "คำ" มาต่อ "คำ" ไม่เพียงก่อให้เกิดคำใหม่ หากยังเรียงร้อยเป็นประโยค ถ่ายทอดเรื่องราวนานา มากไปกว่านั้น เมื่อ "คำ" ต่อ "คำ" ยังสร้าง “ความ” อันมากมายหลากหลาย ทั้งความรัก ความสุข ความดีงาม ความกล้า และอีกนานัป “ความ” ซึ่งสัมผัสใจคน กระตุ้นให้กล้า ให้ก้าวไปบนเส้นทางสายใหม่ที่อาจไม่เคยเห็น จุดประกายไฟฝันที่มอดดับให้คุโชน ต่อเติมวันเวลามิให้ว่างเปล่า เติมใจจนเต็ม แม้แต่ตั้งคำถามกับการดำรงอยู่ของชีวิตและสั่นคลอนศรัทธาความเชื่อเดิมๆ นี่คือการร่วมงานกันของเพื่อนสองคน บรรณาธิการและนักเขียนผู้ทำงานกับ “คำ” มาตลอดชีวิต นี่คือ สำนักพิมพ์คำต่อคำ
Likes: 18,711
On Facebook
Recommend: กำลังเจ็บ 14,719  NEWX LIVE 317  กริชเมืองตรัง 465