Name: วัดหนองหอย ราชบุรี
Category: Buddhist Temple
About: ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
Likes: 5,002
Phone: 0897431212
On Facebook
Recommend: ศิษย์เก่า สม. ก.ร. 632  มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา - ศูนย์โยเรขอนแก่น 583  วัดใหม่สระพลอย สามชุก สุพรรณบุรี 156