Name: วัดศรีมงคล-ก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
Category: Buddhist Temple
About: พุทธสถาน
Description: พิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวง(ไม้สักทอง) งามสง่าทรงคุณค่า ล้านนาไทย ศูนย์รวมของเก่าโบราณอันมีค่าทางภูมิปัญญาและจิตวิญญาน แหล่งเชิดชูศิลปะล้านนาสถาปัตอัตลักษณ์แห่งนครน่าน สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นการอนุรักษ์ รักษา ของเก่าโบราณที่หายาก ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้ ได้ดู ได้เห็น เพื่อจิตสำนึกรักบ้านรักเมือง รักชุมชน รู้ที่มาที่ไป รู้หลักฐานความเป็นมาในอดีตสามารถเชื่อมโยงสู่รุ่นปัจจุบันได้ พิพิธภัณฑ์หลังนี้ มีการเก็บรวบรวม สิ่งน่าศึกษาค้นคว้า อยู่หลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปโบราณ,พระธรรมคัมภีร์ใบลาน,ปั๊บสาเก่า ที่มีตำราศาสตร์ภูมิปัญญาทางล้านนา คือ ประวัติศาสตร์,ตำรายาสมุนไพร,ตำราโหราศาสตร์,และอื่นๆ,เครื่องใช้ไม้สอยในสมัยเก่า,เครื่องเงินเครื่องเขินโบราณพร้อมอุปกรณ์ช่างเครื่องเงิน,อาวุธต่างๆในสมัยโบราณ,ภาพเก่าเล่าอดีต,ธนบัตร,เหรียญที่ใช้ในอดีต,หีบธรรม,วัตถุมงคลเก่ารุ่นต่างๆ,มุมหนังสือเก่า,ของใช้ไม้สอยย้อนยุค,เครื่องประดับคนโบราณ,ถ้วยชามหม้อไหที่ขุดได้ในพื้นที่,เครื่องมือทำมาหากินของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์,เครื่องเบญจรงค์,ใบเกิดสุวรรณบัตรสมัยก่อน,หมวดเครื่องรางของขลัง,ไม้ยาสมุนไพรพร้อมเครื่องยารักษาคนและอื่นอีกมากมาย ที่รวบรวมไว้ ณ พิพิธภัณฑ์หอธรรมหลวงแห่งนี้
Likes: 1,839
Phone: 0861834256
On Facebook
Recommend: วัดหนองขอน พระพุทธพิทักษ์ราชไพรี 1,533  ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม ศาลโมเดิร์น โดยร้านอินทรศิลป์ 100,357  ดีดีทัวร์ เขาค้อ ทับเบิก ภูหิน วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 107