Name: วัดถ้ำเสือ จ. กระบี่
Category: Buddhist Temple
About: วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
Likes: 2,842
Phone: 0611801455
On Facebook
Recommend: บ้านธรรมมะภาวนาเจริญ 243  อารามเป่าชิ่ง 泰國承佛別院,曼谷寶慶堂。ไท่กว๋อเฉิงฝอเปี๋ยเอวี้ยน ม่านกู่เป่าชิ่งถัง 326  วัดศรีมงคล-ก๋ง ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1,839