Name: เข็มฉีดยา ONCE by Once MD
Category: Tools/Equipment
About: เข็มฉีดยา ONCE
Description: บริษัท วันซ์ เมดิคอล จำกัด ถือกำเนิดจากความคิดที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีปณิธาณที่จะออกแบบ และผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ “ปลอดภัย ใช้ง่าย ประหยัด” ซึ่งวางแผนการดำเนินงานจากการศึกษาจนเข้าใจ อย่างถ่องแท้ต่อกระบวนการที่จะสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้
Likes: 25,812
On Facebook
Recommend: ช้าง ป๊อปคอร์น 69  ไขควง ไขควงชุดอเนกประสงค์ ไขควงตอก ราคาส่ง 38  ครีมมหัศจรรย์สำหรับรถยนต์ SG 3,446