Name: จำหน่าย เนื้อเสาวรสแช่แข็ง และผลไม้เมืองหนาว - Passion dd
Category: Fruit & Vegetable Store
About: เนื้อเสาวรสและผลสด จำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ และผักผลไม้ตามฤดูกาล
Description: โรงงานผลิตเนื้อเสาวรสและผลสด จำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ สำหรับผู้ที่สนใจนำไปผลิตไอศครีมและน้ำผลไม้ และจำหน่ายผักผลไม้ตามฤดูกาล สนใจติดต่อ โทร./LINE ID: 0830092567 E-mail: doakrak@hotmail.com
Likes: 400
On Facebook
Recommend: หลงลับแล อุตรดิตถ์ 771  จำหน่าย เนื้อเสาวรสแช่แข็ง และผลไม้เมืองหนาว - Passion dd 400  ไร่ผักหวาน จ.ราชบุรี 53