Name: จำหน่าย เนื้อเสาวรสแช่แข็ง และผลไม้เมืองหนาว - Passion dd
Category: Fruit & Vegetable Store
About: เนื้อเสาวรสและผลสด จำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ และผักผลไม้ตามฤดูกาล
Description: โรงงานผลิตเนื้อเสาวรสและผลสด จำหน่ายในราคาย่อมเยาว์ สำหรับผู้ที่สนใจนำไปผลิตไอศครีมและน้ำผลไม้ และจำหน่ายผักผลไม้ตามฤดูกาล สนใจติดต่อ โทร./LINE ID: 0830092567 E-mail: doakrak@hotmail.com
Likes: 400
On Facebook
Recommend: พาเพลิน ผลไม้อบแห้ง ปลีก-ส่ง 101  สวนเหรียญทอง-Rianthong Orchard จังหวัดปราจีนบุรี 7,227  ผักสด ไฮโดรโปนิกส์ คลองหวะ 654