Name: เฟิร์ส ฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด
Category: Physical Therapist
About: คลีนิคกายภาพบำบัดครบวงจร
Description: เป็นศูนย์กายภาพบำบัดครบวงจร ให้การรักษากล้ามเนื้อปวดอักเสบ กระดูกทับเส้นประสาทเฉียบพลันและเรื้อรัง ฟื้นฟูบำบัดอัมพาต อัมพฤกษ์ ให้คำปรึกษาผู้ที่มีปัญหาด้านกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาททั้งเด็กและผู้ใหญ่
Likes: 3,597
Phone: 0852644994
On Facebook
Recommend: สกนธาดาคลินิกกายภาพบำบัด 597  คลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่ 1,226  จำปาดะ 42