Name: ตัวแทน ซื้อขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน
Category: Real Estate Title & Development
About: รับขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ราคายุติธรรม
Description: เราเป็นเครือข่ายรับ ขายฝาก บ้าน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ต้องการนายหน้าส่งงาน จำนอง ขายฝาก โดยมีค่าตอบแทนในราคายุติธรรม **หลักเกณฑ์** - ดอกเบี้ย 1-3% (ขึ้นอยู่กับลักษณะตัวทรัพย์) - ค่าปากถุง 3-5% (ตามข้อตกลงกัน) วงเงินรับ ขายฝากไม่เกิน 40-70% ลักษณะของงานที่ส่ง บ้าน ที่อยู่อาศัย บ้านไม่ทรุด โดยรอบมีผู้คนอาศัยไม่เป็นบ้านร้าง มีถนนให้รถเข้าออก ที่ดินเปล่า ไม่เป็นที่ตาบอด ไม่เป็นที่ถูกขุดหน้าดินไปขาย ไม่เป็นที่ดินหน้าแคบที่เคยถูกนำไปทำถนน ** หลังจากทำสัญญาเสร็จแล้ว รับเงินทันที ที่สำนักงานที่ดิน ** สนใจส่งงาน Tel : คุณเอส 061-5501 Id Line : sukoai1977
Likes: 2,326
Phone: 0615502122
On Facebook
Recommend: PegBoard Hooks เพ็กบอร์ด ตะแกรงเหล็ก ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ Manhole Cover Grating 973  NKG Engineering 130  บ้าน คอนโด เชียงใหม่ 357