Name: บริษัท PCS รับสมัครพนักงาน รปภและแม่บ้าน
Category: Social Services
About: ฝ่ายบุุคล PCS จัดตั้งเพจเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
Description: PCS รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด ในเขต กรุงเทพและปริมณฑล
Likes: 2,031
Phone: 0831096114
On Facebook
Recommend: บริษัท PCS รับสมัครพนักงาน รปภและแม่บ้าน 2,031  ทล.4011 กู้ภัยตำรวจทางหลวงขอนแก่น อาสา213/214 5,104  รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี 275