Name: เลิกจน
Category: Marketing Consultant
Description: นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ เศษฐกิจ การเงิน การอาชีพ การตลาด การประชาสัมพันธ์ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เพื่อนประชาชนได้มีกินมีใช้ มีอาชีพ ไม่จน
Likes: 175
On Facebook
Recommend: I DO'S 3,250  LERT ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจีน 51,460  Rhinosmith 358