Name: เลิกจน
Category: Marketing Consultant
Description: นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ เศษฐกิจ การเงิน การอาชีพ การตลาด การประชาสัมพันธ์ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เพื่อนประชาชนได้มีกินมีใช้ มีอาชีพ ไม่จน
Likes: 175
On Facebook
Recommend: เลิกจน 175  การตลาดออนไลน์สายฟรี CoachName Pongsakorn Kingtada 2,899  โค้ชสร้างแบรนด์ แอดมินเงินล้าน 5,056