Name: เลิกจน
Category: Marketing Consultant
Description: นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ เศษฐกิจ การเงิน การอาชีพ การตลาด การประชาสัมพันธ์ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เพื่อนประชาชนได้มีกินมีใช้ มีอาชีพ ไม่จน
Likes: 175
On Facebook
Recommend: Hi-Like Agency 1,699  Genius Graphic Co., Ltd 2,540  สร้าง app ขายของ บน IOS ให้กับ ร้านค้า หรือ ธุรกิจของคุณ 1,026